Најдете слики со...
 
Да го направите ова во полето за пребарување
Напишете ги важните зборови: сињак во зима
Ставете ги точните зборови во наводници: "сланоцвет"
Напишете OR меѓу сите зборовите што ги сакате: дрвја OR плевел OR треви
Ставете знак минус само пред зборови што не ги сакате: -прозорци
Потоа ограничете ги вашите резултати на...
Најдете слики во која било големина што ви треба.
Наведете го обликот на слики.
Најдете слики во бои што ги претпочитате.
Ограничете го видот на слики што ќе ги најдете.
Најдете слики што се објавени во одреден регион.
Пребарувајте еден сајт (како на пр., sfmoma.org ) или ограничете ги своите резултати на домен како што е .edu , .org или .gov
Кажете му на SafeSearch дали да се филтрираат сексуално експлицитни содржини.
Најдете слики во форматот што го претпочитате.
Најдете слики кои можете слободно сами да ги користите.
Можете исто така...
Најдете страници кои се слични на, или врска до, URL
Пребарувајте страници кои сте ги посетиле
Користете оператори во полето за пребарување
Прилагодете го вашите поставки за пребарување